سانترال NEC مدل SL2100

سانترال NEC مدل SL2100

دارای 3 خط شهری با کالر آی دی
8 داخلی هایبرید
4 کانال سیپ ترانک و قابل ارتقا تا 64 کانال
4 کانال داخلی IP (سافتفون، تلفن ویپ نک، تلفن ویپ سایر برندها)
4 کانال دیزا (سیستم گویا)
8 کانال ریسورس
4 کانال وب ویدیو
قابل افزایش به 12 شهری و 32 داخلی در یک کابین
قابل افزایش به 36 شهری و 96 داخلی در 3 کابین

قیمت: لطفا تماس بگیرید