سانترال NEC مدل SL2100

سانترال NEC مدل SL2100 دارای 3 خط شهری با کالر آی دی8 داخلی هایبرید4 کانال سیپ ترانک و قابل ارتقا تا 64 کانال4 کانال داخلی IP (سافتفون، تلفن ویپ نک، تلفن ویپ سایر برندها)4 کانال دیزا (سیستم گویا)8 کانال ریسورس4 کانال وب ویدیوقابل افزایش به 12 شهری و 32 داخلی در یک کابینقابل افزایش به

Read More