مرکز تلفن یستار مدل P550

مرکز تلفن یستار مدل P550 امکان ریجیستر کردن ۵۰ کاربر SIPپشتیبانی از ۲۵ تماس همزمانپشتیبانی از دو ماژول FXO یا FXS (ظرفیت نهایی چهار خط شهری یا ۴ داخلی آنالوگ)پشتیبانی از یک ماژول GSMامکان بهره برداری از ۲۰ ترانک IPقیمت: لطفا تماس بگیرید قیمت: لطفا تماس بگیرید

Read More